DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT UNDERGROUND METAL

středa 21. února 2018

Recenze/review - BEASTIALITY - Worshippers Of Unearthly Perversions (2017)


BEASTIALITY - Worshippers Of Unearthly Perversions
CD 2017, Invictus Productions

for english please scroll down

Špína, zloba, smrt! Devastace starých rakví ortodoxním mixem deathu, blacku, thrashe a temnoty. Hniloba v srdci, smrt v očích a nekonečné utrpení nemrtvých. Švédští maniaci BEASTIALITY se pokusili zhudebnit tmu a povedlo se jim to na výbornou. 

Z desky jsou cítit odkazy na staré dobré VENOM, BATHORY, MAYHEM, IMMORTAL, BURZUM, DARK FUNERAL, MARDUK ale i třeba SODOM, AURA NOIR, DESASTER, MORTUARY DRAPE. Zkrátka a jednoduše - ryzí a nefalšovaná škola osmdesátých a devadesátých let. Skladby jsou protkány pavučinami a je z nich cítit síra na několik metrů.


"Worshippers Of Unearthly Perversions" je albem, které má v sobě pradávnou nefalšovanou jiskru. Nahrávku doporučuji podávat v pátek večer, v zaplivaném a zakouřeném klubu, kde teče pivo proudem a na nějakou tu špínu se nehledí. Milujete mrtvolná rána u vás na hřbitově? Obdivujete náladu opuštěných katakomb? Potom se vám novinka od BEASTIALITY bude také líbit. Deska je neskutečným způsobem syrově zahraná, se správně zastřeným zvukem, vokálem bestie a hlavně odsýpá ve zničujících rytmech. Už vás někdy zavalila hromada prašivých kostí? Tak se nadechněte a skočte do ní po hlavě. Vynikající výbušná směs blacku/thrashe a starého death metalu! Špína, zloba, smrt! Skvěle!


Asphyx says:

Dirt, anger, death! The devastation of old coffins with orthodox mix of death, black, thrash and darkness. Rot in a heart, death in the eyes and the endless suffering of the undead. The Swedish madmen BESTIALITY tried to put darkness into music and they did a great job.

In their music I can feel the references to the good old bands like VENOM, BATHORY, MAYHEM, IMMORTAL, BURZUM, DARK FUNERAL, MARDUK but also SODOM, AURA NOIR, DESASTER, MORTUARY DRAPE. Simply – genuine and real school of the 80s and 90s. The songs are interlace with cobwebs and you can feel the sulphur from the distance.

“Worshippers Of Unearthly Perversions” is an album which has the ancient, real sparkle. I would recommend you to listen to on a Friday night, in a dirty and smoky club where a lot of beer is and nobody cares about the dirt. Do you love deadly morning on a graveyards? Do you admire the mood of abandoned catacombs? Then you will like the new album by BEASTIALITY. The album is played in an incredible way, with blurred sound, the bestial vocal and it goes with devastating rhythms. Have you ever been buried under a pile of ashy bones? Then take a deep breath and jump into in. Excellent explosive mix of black/thrash and old death metal! Dirt, anger, death! Great!


Tracklist:
1. The Mist Of Mayhem (Instrumental)
2. Witchblood 
3. Sadistic Fornication 
4. Riders Of Imminent Death 
5. Apocalyptic Storm 
6. Hill Of Crucifixion (Instrumental)
7. Stanken Av Uråldrig Död 
8. Shadowside Path


úterý 20. února 2018

A few questions - interview with death grind band from Finland - GALVANIZER.


A few questions - interview with death grind band from Finland - GALVANIZER.

Answered Aleksi.


Ave, can you introduce your band to our readers? – When was it founded and what style of music do you play , etc.? 

Hello! GALVANIZER is a three-piece deathgrind band from Finland and it was founded in 2013! 

I am Aleksi and I play guitar in the band, Vili handles the lead vocals/bass and Nico is the man behind the drums! If you like fast paced and fierce grinding death, we are the band for you!


Where and under what conditions were you recording the new album? Who was in charge of sound, production and mastering?

Well basically everything truly started as we won the Saarihelvetti - bandcontest and got a few days for free at the Shed Studios. We had songs ready for an album so we recorded it in august 2017. Juhamatti Kauppinen from Shed Studios handled the recording and mixing of the album. Mastering was done by Matias Ahonen. 

How many copies were released and which medium was used for this new edition (CD, digital, vinyl, cassette)?

“Sanguine Vigil” isn’t actually released yet but the CD-version will be out in the end of february. LP will come out later due the huge pressing time.. Tapes and digital streaming will be also available soon! 

Who is the author of the lyrics and how were they created and about what do the lyrics deal with? 

Most of the lyrics are written by me but on this new album there’s also two lyrics made by Nico and one made by Vili! Our lyrics deal with horror, gore, diseases and so on… I like to make real life situations in the form of lyrics and that feels to be the easiest way for me. If you read our lyrics, you can find mental illness, alive burying, circlesaw-suicide, necrophilia, flesh eating bacteria and everything else what you need in your life, haha!


Who created the logo of the band, and who took care of the graphics and the website? What about you and social networks? Do you consider these things important? 

Vili has always took care of the logodesigns and sometimes other designs too, such as demo artworks, flyers and gigflyers.. Other designs we have been buying from great artists like Luxi Lahtinen, Turkka Rantanen and Matt Carr! Anyone who knows Finnish death metal bands from the early 90’s will most likely know Luxi and Turkka for their awesome artworks also! They have made artworks for bands like Convulse, Abhorrence, Sentenced, Adramelech, Demilich etc.


Which label did you choose for releasing your album and why this label? Are you satisfied by how your label represents you and takés care about you?

We chose Me Saco Un Ojo (vinyl) and Everlasting Spew Records (CD) because they have some really great quality releases and I had heard only good things about them! I couldn’t be more happy with the labels really! They promote us and take care of us really really well! We are in great company!

Which bands do you idolise and where do you get your inspiration?

Mainly we take our influences from the early 90’s death metal and goregrind! Bands like; Carcass, Dead Infection, Blood, Xysma, Necrobiosis, Nihilist/Entombed, Carnage/Dismember, General Surgery and so on.. Zombie/slasher and other old horror movies are perfect for the lyrical inspirations also!

Did you send your record to some Labels - which are the labels? How was the response?

Our current labels have handled the promotion for the most of the parts and I wouldn’t be more happy with it. We’ve got many great reviews in different metal medias! 

How many gigs have you played? Which type of gigs do you prefer, whether it's (clubs or festivals) and which of your performances would you consider as the best? 

We have played close to 30 gigs in total, which I think is quite great amount of shows as we have been playing live only for two and a half years now! I love to play live regardless of the place where you play! Gigs in small clubs often make a great connection between the band and the crowd as everyone is squeezed in a tight spot and it makes really awesome atmosphere to play! In the festival shows that can happen also but not that commonly. Instead festivals often provides you a show where you can play for bigger audiences than in a club, so obviously every place gives you something different than others! That’s one of the reasons why we love doing this! You meet new people and play in new places! 


What about your plans for the future? What do you want to achieve with the band?

This year we’ll be focusing on promoting our new album and probably a split album to be released also! We haven’t thought so much about goals.. Just having fun with the band and people around us but couple of albums and a ton of live shows would be great, haha. Future tells..

How and where can your fans contact you? Can you provide some contact information?

Sure! Anyone can contact us in Facebook: www.facebook.com/GalvanizerBand or Email: galvanizerband@gmail.com

Thanx for the interview.

Thank you for the interview also! GRIND TILL YOU ARE DEAD!


Recenze/review - POWER FROM HELL - Blood ’n’ Spikes (2018)


POWER FROM HELL - Blood ’n’ Spikes
MLP 2018, Dying Victims Productions

for english please scroll down


Ze špíny, hnisu a popela opět povstala brazilská smečka POWER FROM HELL, aby nás spálila pravověrným black/thrash/speed metalem. Šestice skladeb, ostrých jako hroty hřebů zatloukaných do rakví, vás přesvědčí o tom, že peklo opravdu existuje. Po poslechu budete mít na svých zádech vypálený cejch ve tvaru pentagramu a vaše myšlenky budou hodně černé.

Hudba zde utíká v rytmu starých dobrých VENOM, SODOM, BULLDOZER, VULCANO a je také ošklivou výpovědí o smrti. Riffy jsou nebývale rezavé a hnilobné, vokál zastřeně mokvající a nálada pochmurná. Až nás jednou pohřbí a budou nás žrát červi, budeme poslouchat novinku "Blood ’n’ Spikes" stále dál.Obdivuji zvuk, kochám se chladnou a prašivou atmosférou celé desky. Je pro mě esencí toho, co mám na metalu rád. Jedná se samozřejmě o muziku převážně pro starší posluchače, ale to je jen a jen dobře. POWER FROM HELL jsou jako staří psi, kteří hlídají vstup do podsvětí. Letos opět, zasaženi vzteklinou, plivou kolem sebe sliny plné zloby a síry. Zavřete mě do staré opuštěné kobky, mučte mě rozžhaveným železem, ale pouštějte mi k tomu nadále "Blood ’n’ Spikes". Z prokletého prachu padlých kněží se zrodila nová deska, které vás navěky stáhne do Hádovy říše. Vynikající poctivé album, které muselo být nahráno snad v samotném pekle! Inferno!


Asphyx says:


From the dirt, pus and ashes a Brazilian band POWER FROM HELL has risen up to burn us with orthodox black/thrash/speed metal. The six tracks sharp as tips of nails hammered in coffins will convince you that the hell really exist. After listening you will have a burned pentagram-shaped tattoo on your back and your thoughts will be very black.

Their music goes in the rhythm of the good old VENOM, SODOM, BULLDOZER, VULCANO and it is also an ugly testimony of death. Riffs are unusually rusty and rotten, the vocal is weeping and the mood is gloomy. When they will burn us alive and worms will be eating us, we will listen to the new album “Blood ´n´ Spikes”

I admire the sound, enjoy the cold and ashy atmosphere of the album. It is the essence of what I like about death metal. It is of course the kind of music for older listeners but that is good. POWER FROM HELL are like old dogs, which guard the entry to the underworld. This year again, affected by rage, they spit around saliva full of evil and sulphur. Close me in an old abandoned cell, torture me with heated iron but please let me listen to the album “Blood ´n´ Spikes” during it. From the cursed dust of the fallen priests a new album was born which will forever take you to the Hades world. Excellent honest album which must have been recorded in the hell itself! Inferno!


TRACKLIST
1. Hell's Gang Bang (2:55)
2. Swallowed By Darkness (3:42)
3. Obscure Creation (2:49)
4. Altars of the Black Rites (3:16) 
5. Into the Void of Death (3:48) 
6. Freewheel Burning (Judas Priest - Cover) (4:34)LINE-UP
Sodomic: Vocals, Guitars
Tormentor: Bass
Death: Drums

pondělí 19. února 2018

Report, photos, video - NAPALM DEATH, EXORCIZPHOBIA, KAOSQUAD - Šeříkovka, Plzeň - 18. 2. 2018


VIDEOS - omluvte sníženou kvalitu zvuku/ sorry for worse sound
https://www.youtube.com/user/jakubasphyx/videos

clubwww.serikovka.cz/
promoterobscure.cz/cs/

Svět se mění čím dál tím rychleji. Co ještě včera bylo dobré, dnes už všichni nenávidí. Útočí na nás tisíce informací, lží, polopravd. Texty, slova a knihy hynou na úbytě, dávno už netáhnou ani obrázky. Pohlceni narcistní touhou být viděn, natáčíme videa sebe sama. Náš virtuální počet přátel je omezen na několik tisíc. Osobně jich známe ale stejně jako před dvaceti lety - 15. Kdy za nás začnou přemýšlet stroje? Už nějaký čas si přeji svůj vlastní klon, aby za mě chodil do práce. Jednou za čas bych ho zastřelil nebo restartoval, to by se vidělo. 

Chci od toho všeho pryč. Potřebuji vyčistit hlavu. Zničit pár mozkových buněk dobrou hudbou. Mám za sebou víkend v autě, kdy jsem jezdil po návštěvách a s nadějí, že nalákám pár fanoušků na náš festival DEADLY STORM 12, jsem lepil cestou plakáty, kde to jen šlo.


Sedím doma a nemůžu z "plakátování" rozmrznout. Metal je řehole a my jsme ještě staří fans, co do toho jdou srdcem. Málem usnu u jídla, musím se jít osprchovat. Večer mi je v tramvaji díky tomu zase zima. Ale jedu, pořádný metal v Plzni bývá vzácností. Přesedám v Sadech Pětatřicátníků a v křiváku jsem mezi všemi těmi metrosexuály neohrabaný, utahaný, nepatřičný. Už abych byl na místě.

Konečně Šeříkovka. Pohoda, klídek, metal. Mám to tady rád a pevně doufám, že zde budou pokračovat podobné extrémní metalové akce i v budoucnu. 


"Ahoj, jak se máš, jak se daří..slyšel si už nové XY?": vybírám si k pokecu jen ty rozumné, lety prověřené kamarády (rád jsem vás všechny viděl, přátelé!). Nechci slyšet přemoudřelé verdikty. Povídám si až do první kapely. Šeříkovka se pomalu zaplňuje fanoušky...je na čase hlavou prohnat nějakou tu brutalitu...usmívám se...

KAOSQUAD nám předhodili pořádně shnilou death grindovou mršinu. Masakrující, inspirovaní hudbou CARCASS (nověji třeba UNDERGANG), neurvalou, neučesanou. Přesně taková krev mi koluje v žilách a díky vystoupení těchto maniaků mi i řádně zhoustla. Představte si opuštěnou pitevnu, vaše ruce po lokty v břiše ještě se cukajícího těla a z reproduktorů slyšíte KAOSQUAD. Představujete si to? Tak přesně takto maniakální, devastující a hnilobné bylo i vystoupení těchto šílenců. Skvěle!EXORCIZPHOBIA předvedli poctivý retro thrash (ve stylu ANTHRAX, SUICIDAL TENDENCIES). Nic proti, mám to tahle rád, ale abych pravdu řekl, i když byly splněny všechny atributy stylu, vyloženě urvaný jsem z toho nebyl. Kluci jsou mladí, neklidní, nadšení, ale původně slibované německé DEATHRITE bych si dal raději. Solidní vystoupení, ale nějak mi neseděl zpěv. Ve škole bych dal tak dvě mínus.
NAPALM DEATH mám jako starý death metalista nejraději v jejich smrtící podobě. Grindové kousky se mi občas trošku slévají. Co vlastně k jejich koncertu napsat? Každý jsme je viděli alespoň desetkrát a i když mi poslední roky už připadají trošku unavení, pořád jsou jejich skladby naživo zničující. Jinak tomu nebylo ani v Plzni. Byl to klasický masakr made in NAPALM DEATH se vším, co k tomu patří. Byl jsem nadmíru spokojen, i když ty průpovídky mezi skladbami mi pokaždé naruší celkový zážitek. Jakoby při nich spadl řetěz. Ale to je jen drobnost. Jinak samozřejmě - super!Zvuk se mi zdál během večera solidní. Pohyboval jsem se po sále a mimo toho, že občas byl až moc nahlas, celkově ode mne bez připomínek.

Organizace proběhla jako vždy na výbornou. Potěšil brzký konec (klidně se ale mohlo začít ještě dřív - jak bylo uvedeno na lístku a spousta lidí co nemají facebook, také dřív přišla), v pondělí vstáváme do fachy a to se cení. Ještě jednou musím vyzdvihnout Šeříkovku jako klub. Čisté záchody, mimochodem bezbariérové, dobré pivo (já nepil, ale kolegové si pochvalovali), příjemná obsluha. Takhle to má vypadat, přátelé!

Klub byl zaplněn, ale ne zcela vyprodán. Potěšila spousta kamarádů. Bohužel, pořád se na koncertech najdou tací, co se neumí chovat. Že se kluci v mosh-pitu občas poperou, to k tomu tak nějak patří, ale když šest chlapů skáče a dupe těžkými botami jednomu na hlavu, to je věc, které mě vytáčí (hlavně, že má půlka lidí na sobě trička proti násilí a netoleranci, uff). Všiml si toho a komentoval i Barney. Naopak milé bylo vidět, když šedivý fanoušek jemně popostrčil svoji dceru do vířícího davu. Ve tvářích jakoby měli oba napsáno - grind a death metal napříč generacemi. Také taneční kreace jedné vedle mě stojící slečny, která byla očividně pod vlivem lehkých drog, si budu pamatovat navždy - takhle tančil Hugo Fantozzi v legendárních komediích s panem účetním.Cesta... jo, cesta domů bývá vždycky to nejhorší. Ještě, že mám Michala, který mě odveze. Díky za to, mistře. Já vím, tyhle naše noční návraty, kdy mám rozkecáno, jsou již legendární. Ani tentokrát tomu nebylo jinak.


Nebylo v neděli vyloženě slabé skupiny. Opět se ukázalo, že často "malý tří-kapelový" koncert, předčí mnohé velké festivaly. Recept je jednoduchý - pozvěte si smečky, které se s tím nepářou, nechte se unést energií. Samozřejmě, také jej musí pořádat lidé se srdcem na pravém místě a v klubu, který má duši. Zní to jednoduše, ale musí také zafungovat dobrá nálada a chuť lidí se na podobné koncerty vracet. Jsme a budeme jedněmi z nich. Protože máme rádi death metal, protože underground nesmí zemřít, protože je pořád tisíckrát lepší zažít reálné vystoupení se vším, co k tomu patří, než čumět do nějaké studené obrazovky. Děkujeme moc za možnost všechno tohle zažít! Bylo nám s vámi skvěle! 

VIDEOS - omluvte sníženou kvalitu zvuku/ sorry for worse sound
---------------------------------
Promotion!


Recenze/review - GRACELESS - Shadowlands (2017)


GRACELESS - Shadowlands
CD 2017, Raw Skull Recordz

for english please scroll down

Staré rakve zase hoří, démoni se radují! Zrozeni z popela nenávisti, zplozenci pekla, znovu vstoupili na náš svět, aby jej zničili pravým nefalšovaným old school death/doom metalem. Odkaz starých Sumerů, temnoty, šílenství a hniloby nám přinášejí holandští GRACELESS. Smečka, složená ze zkušených a slavných maniaků tamní scény. 

Zničený hřbitov, připomínající dávné rituály, nemrtví tančící za zvuku "Shadowlands". Hudba zde zní jako soundtrack k posledním věcem člověka. Vynikající chladný zvuk dodává na prašivé atmosféře, vokál žaluje nad osudem lidského rodu a bicí duní jako kladiva samotného Satana. Vítejte ve válce s nebem! Pochmurná, nekonečně bolestivá je nálada této desky. Musím se vydat do země stínů. Přidávám hlasitost."Shadowlands" je nahrávkou, která by mohla oslovit fanoušky BOLT THROWER, TEMPLE OF VOID, ASPHYX, HOODED MENACE, COFFINS, HAIL OF BULLETS, starých SINISTER, PESTILENCE. Jedná se přesně o ten druh krvavě mokvající nahrávky, která vás uhrane, rozemele na prach a pohřbí navěky. Zkušenost muzikantů se zde potkává se skvělým provedením. Pohybuji se v záhrobí již dlouhá léta a GRACELESS jsou pro mě velkým překvapením. Death a doom metal je namíchán přesně v tom poctivém poměru, který dělá dobře mé prokleté duši. Skladby mě pálí, bolí, drásají a zároveň chladí. Nemrtví mi podávají své kostnaté ruce, démoni mě stahují dolů do podzemní říše Sumerů. Album zní jako ozvěny z onoho světa. Volám na pomoc všechny temné síly! Dnes bude dlouhá noc. K okultnímu obřadu nám bude hrát "Shadowlands". Vynikající, smrtí doslova nasáklá nahrávka!Asphyx says:

Old coffins are burning again, demons rejoice! Born from the ashes of hatred, hell-bearers have once again entered our world to destroy it with true-true school death / doom metal. Links of ancient Sumer, darkness, madness and rot are brought to us by Dutch GRACELESS. The band, consisting of experienced and famous local scene maniacs.

The ruined cemetery, reminiscent of ancient rituals, is undead dancing at the sound of "Shadowlands". The music here sounds like the soundtrack to the last things of man. Outstanding cool sound adds to the dusty atmosphere, the vocals sue the fate of the human race and the drums as the hammer of Satan himself. Welcome to war with heaven! Gloomy, infinitely painful is the mood of this record. I have to go to the shadows. I turn the volume up.


"Shadowlands" is a recording that could appeal to fans of BOLT THROWER, TEMPLE OF VOID, ASPHYX, HOODED MENACE, COFFINS, HAIL OF BULLETS, old SINISTER, PESTILENCE. It's exactly the kind of bloody blasting record that gets you burned, dusty and bury forever. The musicians' experience is met with great performance here. I have been in the graves for years and GRACELESS is a grand surprise for me. Death and doom metal are mixed exactly in that honest ratio that makes my cursed soul well. Tracks make me burn, hurt and cool too. Undead, they give me their bony hands, the demons drag me down to the underground empire. The album sounds like an echo from that world. I call for all dark forces to help! Today will be a long night. An Occult ceremony will be played by "Shadowlands". Excellent, death-literally soaked recording!

Tracklist:
01. Shadowlands
02. Legions of the Fallen
03. Slashed and Served
04. Heroin Filled Veins
05. Sumerian Flames
06. We Will Be Gods
07. Die on Demand
08. Iron Tears
09. When the Last Light Fades

band:
Kreft - Vocals / Guitars,
Marc - Drums,
Jasper - Bass,
Bjorn - Guitars.


A few questions - interview with death metal band from Netherlands - GRACELESS.


A few questions - interview with death metal band from Netherlands - GRACELESS.

Answered Mr. Kreft

Ave, can you introduce your band to our readers? – When was it founded and what style of music do you play , etc.? 

We started the band in June 2016. I already wrote most of the songs for the album and asked my former band buddy of Xenomorph and Nailgun Massacre (Marc - drums and Jasper - bass) to join me and form Graceless. Björn (lead guitars) came in 6 months afer that. We play a primitive kind of old school death metal. 


Where and under what conditions were you recording the new album? Who was in charge of sound, production and mastering?

All recordings, mixing and mastering are done by Jan Willem van de Voorst. I already knew him because he is our soundman for Soulburn, among a lot of other bands, like: God Dethroned, Asphyx, Bleeding Gods and Bodyfarm. He offered to records our debut album and of course we said yes. The drums were recorded in our own studio and the rest at his studio. 

How many copies were released and which medium was used for this new edition (CD, digital, vinyl, cassette)?

I know that it will be out on all mediums; cassette, CD, vinyl and digital. Vinyl will be limited to 300 (200 black and 100 yellow) and cassette to a 100. Cd and digital are unlimited of course. 


Who is the author of the lyrics and how were they created and about what do the lyrics deal with? 

I write all the music and the lyrics. The lyrics are all about the evil that man do. The things that make live made worth living, like: war, drugs, murder, darkness, psychopaths, sex, occultism and of course being anti all religions. The fun things!

Who created the logo of the band, and who took care of the graphics and the website? What about you and social networks? Do you consider these things important? 

All logo and artwork was done by Rai Wolters of Raw Skull Recordz. He delivered a great job, and works very fast, I love it. The front cover is made by the very talented Mark Cooper, and the back by Jenglot Hitam who designed one of our shirts as well. 

I think social networks are very imported these days. You have direct contact whit your fans, bookers, labels, venues. I think in these days you can’t function without it.


Which label did you choose for releasing your album and why this label? Are you satisfied by how your label represents you and takés care about you?

Raw Skull Records offered us a deal before they even listened to the music. We had many offers after that, but I like people who have absolute trust in what we do. Rai of Raw Skull has a great passion for old school death metal and it is a Dutch label. I think it is exactly what we need right now. He takes great care of us and keeps us one the right track. 

Which bands do you idolise and where do you get your inspiration?

Our main influences are: Black Sabbath, Paradise Lost, Asphyx, Bolt Thrower and Coffins. I think you can hear these bands is our sound. Mix them up, and you have Graceless.

Did you send your record to some Labels - which are the labels? How was the response?

No we haven’t send anything to anyone.

How many gigs have you played? Which type of gigs do you prefer, whether it's (clubs or festivals) and which of your performances would you consider as the best? 

We just did something like 10 gigs and we oved all of them. I prefer a packed club over a festival gig any time, but you can reach a lot of people at a festival so we love do them as well. And it is a great way to meet other bands and party like a fucking maniac. But a packed club/ venue full of people wo are there just for you, that is magic! Mosh pits, stage divers, headbangers, blood, sweat and beers, that what is it all about man!!


What about your plans for the future? What do you want to achieve with the band?

Well, we like to make a lot of records with this awesome combo and play live as many times as we can. And we hope we can do some great tours and festivals. 

How and where can your fans contact you? Can you provide some contact information?

You can reach us true Facebook or email.
Thanx for the interview.

Thanks for the interested in Graceless, horns up my friends!!

Photos - NAPALM DEATH, EXORCIZPHOBIA, KAOSQUAD - Šeříkovka, Plzeň - 18. 2. 2018


PHOTOS

author of photos Michal Radoš
- for original size click on photos
- pro zvětšení klikněte na fotky,